Videografia

Imatges en moviment, que no ens faltin, i que ensenyin el fort que us abraceu, el ritme que se segueix en la festa, l’energia de tots en aquest dia, que tantes vegades intentareu retenir en la memòria. Algunes coses no es quedaran gravades al cap per sempre, però tindreu aquests minuts digitals que podreu reproduir tantes vegades com vulgueu per reviure aquells moments màgics i irrepetibles

Menú